Return Policy and Return Form

Dziękujemy za dokonanie zakupu :)

Teraz wystarczy tylko umówić się na wizytę. Kilka ważnych uwag:

1. Zakup internetowy jest ważny 3 miesiące od daty zakupu - po upływie tego terminu zakup przepada.
2. Jedna osoba może wykorzystać maksymalnie jeden zakup (nie można korzystać dwa razy z jednej oferty)
3. Konieczna rezerwacja - 791 127 137 (uwaga! terminy mogą wahać się od tygodnia do 4-5 tygodni). W przypadku nie odwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem zakup przepada.

Download Sample Return Form